پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

شنبه, 31 ارديبهشت 1401
  • EN
اعضای هیات تحریریه

                                                       

سیدمحمد حسینی دشتیخوانی

کارشناسی ارشد مهندسی معدن استخراج از دانشگاه امیرکبیر تهران

مدیر آموزش سازمان نظام مهندسی معدن ایران

Mohammadhosseini996@gmail.com

02188854656-02188854686-02188854676


5.7.2.0
گروه دورانV5.7.2.0