پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

شنبه, 31 ارديبهشت 1401
  • EN
اعضای هیات تحریریه

                          

رضا کشاورزی

دکتری پترولوژی از دانشگاه تهران

معاون برنامه ریزی و توسعه سازمان نظام مهندسی معدن ایران

Keshavarz.reza.2009@gmail.com

02188854656-02188854686-02188854676


5.7.2.0
گروه دورانV5.7.2.0